free web templates« De césar à aujourd’hui, babillonons au gré de l’eau et se Ste Adèle »

"Van César tot heden, slenter langs het water en ontmoet St Adèle"

La richesse de cette promenade ne se trouve pas prioritairement dans la découverte de « constructions humaines » mais bien dans ce que la nature nous propose de découvrir.
De rijkdom van deze wandeling ligt niet in de eerste plaats in het ontdekken van "menselijke constructies" maar in de ontdekking van wat de nattur ons te bieden heeft.
Cette promenade vous fera apprécier un endroit empreint de silence et propice à la « pleine conscience », à la méditation.
Deze wandeling zal je een plek tonen doordrongen van stilte, ideaal voor het beoefenen van "mindfulness" en meditatie.
Nous vous ferons également découvrir un ancien site d’extraction de l’ardoise.
We laten u ook een oude leisteengroeve ontdekken.
Nous accompagnerons un ruisseau au riche passé historique.
En we vergezellen een beek met een rijk historisch verleden.
Nous parlerons de Labienus lieutenant de César.
We zullen vertellen over Labenius, luitenant van Caesar.