css templates« Venez écouter le temps qui passe ! »
"Kom luisteren naar de tijd die stilstaat ...!"

Cette balade … tout un programme … !
Deze wandeling .. een heel programma ... !

D’un point de vue historique c’est peut-être la moins « riche » ! Mais elle vous apportera plein de sérénité …
Vanuit historisch oogpunt misschien de minst "rijke" ! Maar wel één waar u heel 'zen' van wordt ...
Une ancienne voie romaine nous y emmènera pour l’appréciez et nous faire découvrir un hameau au riche passé industriel qui de nos jours est un havre de paix.
Via een oude Romeinse weg worden we weggevoerd naar de stilte en naar een vredig gehuchtje met een rijk industrieel verleden.
Nous ferons un léger détour pour « écouter le temps qui passe » en accompagnant le « babillement » d’un ruisseau. 
We maken een kleine omweg om te luisteren naar het kabbelen van een riviertje en de 'tijd die stilstaat' ...