how to create your own web page« A la rencontre de Saint Bernard, de la voie de fer et de la pierre »
"Ontmoeting met Sint Bernard, met de weg van ijzer en steen"

Cette promenade de 10 kms nous emmènera vers des lieux empreints de silence.
Deze wandeling van 10 km brengt ons naar plekken doordrongen van stilte.
Nous découvrirons le tracé d’une ancienne voie de chemin de fer qui a marqué l’histoire.
We ontdekken een oude spoorlijn die haar afdruk in de geschiedenis nalaat.
Vous découvrirez un canal assez particulier …
U komt een nogal buitengewoon kanaal tegen ...
Last but not least, nous vous accompagnerons au cœur de la forêt où vous pourrez en apprécier la force et la sérénité qu’elle dégage. 
En 'last but not least', we nemen u mee naar het hart van het bos waar u van haar kracht en stilte zult genieten.